Click xem BST style nails ngắn – dài

Click xem BST style nails ngắn – dài
1
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 1

Nail họa tiết sọc – ngắn

2
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 2
Nail họa tiết sọc - dài
3
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 3
Nail cánh bướm - dài
4
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 4
Nail cánh bướm - ngắn
5
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 5
Nail bồ công anh - dài
6
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 6
Nail bồ công anh - ngắn
7
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 7
Nail hoa lá - dài
8
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 8
Nail hoa lá - ngắn
9
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 9
Nail tim xinh - dài
10
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST style nails ngắn – dài Bước 10
Nail tim xinh - ngắn
11
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học gần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trong 20 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ


Các Môn Học Chính

  • Chăm sóc móng (cắt da-sơn móng)
  • Chăm sóc tay chân & nailspa
  • Sơn gel 10 hiệu ứng
  • Nghệ thuật vẽ cọ nổi & vẽ silk

Xem chi tiết

Các Môn Học Đỉnh Cao
Thi Đấu và Biểu Diễn

  • Vẽ nổi Fantasy mix búp bê 4D
  • Chân dung gel

Xem chi tiết

Các Môn Học Thịnh Hành
Đang Hot Ở Tiệm Nail

  • Kỹ thuật đắp The Fit Gel Fol
  • Vẽ gel hoạt hình 3D
  • Kỹ thuật đắp móng gel & móng úp
  • Trang trí điện thoại

Xem chi tiết