Thời Khoá Biểu

Các khóa chính

 • Lịch trình: 15 Buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Địa điểm
Hàng tuần 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
Hàng tuần 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Học trong 4 buổi – thứ 3,5,6,7
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00

Khai giảng Thời gian Địa điểm
19.7.2022 8hh30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
26.7.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 5 buổi
 • Thời gian học: 08h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
13.7.2022 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
27.7.2022 8h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 7 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
13.7.2022 8h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
20.7.2022 8h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 5 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
20.7.2022 17h30 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
13.7.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 3,4
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời Gian Địa điểm
11.7.2022 13h00 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.07.2022 17h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 11 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời Gian Địa điểm
20.7.2022 8h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
13.7.2022 8h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận
 • Lịch trình: 7 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
11.7.2022 17h30 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
25.7.2022 8h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 7 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00

Khai giảng Thời gian Địa điểm
18.7.2022 13h00 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
25.7.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 7 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00

Khai giảng Thời gian Địa điểm
25.7.2022 13h00 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.7.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 7 buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00 hoặc 17h30-20h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
25.7.2022 13h00 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.7.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: 7 Buổi
 • Thời gian học: 8h30-11h30 và 13h00-16h00

Khai giảng Thời gian Địa điểm
25.7.2022 17h30 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.7.2022 8h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN

Các khóa chuyên đề

 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h30-11h30

Khai giảng Địa điểm
61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: 2 buổi thứ 7
 • Thời gian học: Chiều 13h00

Khai giảng Địa điểm
27.06.2022 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Phú Nhuận
01.06.2022 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: 3 Buổi – Thứ 5,6,7
 • Thời gian học: 8h30->11h30 hoặc 13h00->16h00

Khai giảng Địa điểm
09.06.2022 8h30 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
23.06.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->11h30

Khai giảng Địa điểm
61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
 • 3 buổi – thứ 2,3,4
 • Thời gian học: sáng 8h30-11h30

Khai giảng Thời gian Địa điểm
chờ lịch 9h00 & 13h30 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 9h00 & 13h30 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai
 • Thời gian học: 2 buổi / Sáng 8h30->11h30

Khai giảng Địa điểm
61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / 8h30 -> 11h30

Khai giảng Địa điểm
61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 2
 • Thời gian học: 8h30-11h30 hoặc 13h00-16h00

Khai giảng Thời gian Địa điểm
20.06.2022 13h00 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
06.06.2022 13h00 215 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN

Lịch Thi Tốt Nghiệp

 • Ngày thi: 06/08/2022
 • Địa điểm thi: 207 An Dương Vương, Tp.HCM
 • Hạn chót đăng ký thi: 20/07/2022

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất trang trí móng VN 2004

Các bài viết về KellyPang Nail