Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn Bước 1

Sơn nền bóng màu hồng, sau đó sử dụng bột vẽ cọ bản màu vàng để tạo độ loang màu trên 1/3 đầu móng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn Bước 2
Tiếp tục sử dụng bột vẽ cọ bản màu cam và xanh dương đậm tạo độ loang màu cho phần móng còn lại
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn Bước 3
Dùng cọ nét màu đen vẽ cánh hoa như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn Bước 4
Tiếp tục vẽ các cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Biển Hoàng Hôn Bước 5
Sau cùng sẽ dùng cọ nét màu đen vẽ nhụy hoa và trang trí hạt pha lê để tạo điểm nhấn
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ