Hotline
0913.43.42.39

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện
Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện
Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Ấ 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện
Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Ấ 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện
Giải nhất trang trí móng VN 2004

Khóa Học Chính

  • Giáo viên hướng dẫn từng học viên, từ căn bản đến nâng cao
  • 1 môn 1 giáo viên, có kinh nghiệm nhiều năm về môn học đó
  • Bằng cấp KellyPang rất có giá trị trong nước và uy tín ở nước ngoài, đặc biệt tại Mỹ
Xem thêm

Khóa Học Chuyên Đề

  • Vẽ nổi tạo hình 3D – Fantasy
  • Nghệ thuật trang trí điện thoại
  • Hoa Mẫu Đơn
  • Nghệ thuật phun sơn
Xem thêm