Click xem BST mẫu nail style cá tính

Click xem BST mẫu nail style cá tính
1
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 1

Nail dry leaf

2
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 2
Nail dry leaf
3
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 3
Nail hình lập thể
4
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 4
Nail cánh chuồn chuồn
5
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 5
Nail miss you
6
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 6
Nail black rose
7
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 7
Nail Hoa Lan
8
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 8
Nail hoa đính chuỗi bi
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học gần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trong 20 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ


Các Môn Học Chính

  • Chăm sóc móng (cắt da-sơn móng)
  • Chăm sóc tay chân & nailspa
  • Sơn gel 10 hiệu ứng
  • Nghệ thuật vẽ cọ nổi & vẽ silk

Xem chi tiết

Các Môn Học Đỉnh Cao
Thi Đấu và Biểu Diễn

  • Vẽ nổi Fantasy mix búp bê 4D
  • Chân dung gel

Xem chi tiết

Các Môn Học Thịnh Hành
Đang Hot Ở Tiệm Nail

  • Kỹ thuật đắp The Fit Gel Fol
  • Vẽ gel hoạt hình 3D
  • Kỹ thuật đắp móng gel & móng úp
  • Trang trí điện thoại

Xem chi tiết