Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa

Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 2
Dùng mút và bột bản màu hồng dâu dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 3
Sử dụng cọ bản và màu bột đỏ, đen để vẽ cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 4
Tiếp tục vẽ cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 5
Vẽ tiếp 1 cánh hoa bên trong bông hoa và 1 cánh hoa khác như hình
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 6
Dùng cọ bản và màu bột trắng, xanh lá vẽ lá
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 7
Sử dụng cọ nét kim tuyến vàng viền cánh hoa và cọ nét đen, trắng trang trí
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Cọ Bản Kiêu Sa Bước 8
Sơn nước bóng (topcoat)
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ