Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love

Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love Bước 1

Sơn nền móng màu hồng nhạt và màu đỏ sơn đầu móng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love Bước 2
Vẽ 2 đường viền cong liên tiếp bằng màu hồng đậm và hồng nhạt
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love Bước 3
Chấm bi trắng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love Bước 4
Vẽ hình trái tim nổi lên móng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love Bước 5
Đính hạt vàng viền trái tim
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cao Cấp – My Love Bước 6
Đính thêm đá trang trí
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ