Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp

Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu bóng hồng, top bóng
– Cọ nét màu trắng, vàng, hồng, nâu đậm

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 3
Tiếp tục vẽ thêm 2 cánh hoa nữa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ vàng, hồng phủ lên cánh hoa như mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nâu đậm viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 6
Phủ kim tuyến phần chân móng
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Lan Hồ Điệp Bước 7
Đính đá trang trí.
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ