Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh

Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền nền màu đen, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản vàng, xanh lá, xanh lá non, trắng, hồng
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh Bước 2
Sử dụng cọ bản và bột vẽ bản 3D màu hồng, trắng vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh Bước 3
Sử dụng cọ bản và bột vẽ bản 3D màu hồng, trắng vẽ hoàn thiện 5 cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh Bước 4
Sử dụng cọ bản và bột vẽ bản 3D màu đen, xanh lá, xanh lá non
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh Bước 5
Sử dụng cọ bản và bột vẽ bản 3D màu vàng vẽ nhụy hoa. Dùng cọ hoa văn và bột vẽ cọ bản màu trắng viền cánh hoa và lá.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail hoa 3D 5 cánh Bước 6
Phủ nước top bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ