Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Bước 1

Sơn đầu móng màu xanh

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng chấm bi đầu móng, màu đen vẽ dây bi.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Bước 3
Dùng bột vẽ nổi 3D trắng vẽ cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Bước 4
Tương tự vẽ hoàn thiện bông hoa 5 cánh.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Bước 5
Dùng bột vẽ nổi 3D tím chấm nhụy và sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ