Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng

Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng Bước 1

Sơn móng màu vàng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, vàng, trắng Vẽ cánh hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng Bước 3
Tiếp tục hoàn chỉnh 5 cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, tím, trắng vẽ chồng 1 cánh hoa khác màu lên trên.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng Bước 5
Dùng bột màu vẽ cọ bản nâu, xanh lá, tím vẽ lá và viền cánh hoa. Màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ nhụy hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Nắng Bước 6
Vẽ hoa văn, chấm bi và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ