Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím

Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu hồng lợt, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Bột bản màu: Trắng, nâu, đen
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng, xanh lá, vàng, tím.

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 1

Sơn nền móng màu hồng lợt.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, tím, trắng vẽ cánh hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 3
Tương tự vẽ thêm các cánh hoa tiếp theo.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản xanh lá, vàng vẽ lá và nhụy.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu viền cánh hoa, trang trí móng, màu đen viền lá. Sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ