Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím

Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu hồng lợt, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Bột bản màu: Trắng, nâu, đen
  • Màu sơn cọ vẽ nét trắng, xanh lá, vàng, tím.

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 1

Sơn nền móng màu hồng lợt.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, tím, trắng vẽ cánh hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 3
Tương tự vẽ thêm các cánh hoa tiếp theo.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản xanh lá, vàng vẽ lá và nhụy.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Khoe Sắc Tím Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét nâu viền cánh hoa, trang trí móng, màu đen viền lá. Sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ