Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D

Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn Fol màu xanh dương đậm, nước bóng
– Màu bột bản 3D trắng, đen, xanh dương đậm, tím
– Cọ bản Fol số 3, cọ hoa văn Fol

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá cọ bản số 3
CLICK xem: Giá cọ hoa van

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 1

Sơn nền móng màu xanh dương đậm

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 2
Sử dụng cọ và màu vẽ bản 3D trắng, xanh dương, đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 3
Sử dụng cọ và màu vẽ bản 3D trắng, xanh dương, đen vẽ cánh nụ hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 4
Sử dụng cọ và màu vẽ bản 3D trắng, tím, đen vẽ cánh đài.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 5
Sử dụng cọ và màu vẽ bản 3D trắng, tím, đen vẽ cánh hoa xòe lớp ngoài cùng.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 6
Sử dụng cọ hoa văn và màu vẽ bản 3D trắng viền và xước cánh hoa.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng 3D Bước 7
Sơn nước bóng
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ