Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức”

Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức”

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đen, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét đỏ, hồng, xanh aqua, xanh lá, xanh dương lợt, vàng, trắng, hồng lợt

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức” Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ một đường như hình
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức” Bước 3
Tiếp tục dùng màu sơn cọ vẽ nét hồng ve đường song song kế tiếp
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét xanh dương lợt vẽ đường song song tiếp theo
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức” Bước 5
Tương tự vẽ tiếp một đường bằng màu sơn cọ vẽ nét xanh lá
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Màu Ký Ức” Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xanh aqua, vàng, trắng, hồng lợt vẽ các đường song song tiếp theo và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ