Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu trắng, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen, kim tuyến vàng, kim tuyến đỏ, kim tuyến tím
  • Đá trang trí

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ các khối hình vuông như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến tím sơn những ô màu như hình
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống Bước 4
Tương tự sơn tiếp một số ô bằng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến đỏ
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống Bước 5
Tiếp tục đến các ô màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Cuộc Sống Bước 6
Vẽ các họa tiết trang trí và đính đá
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ