Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng”

Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng”

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu vàng, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen, kim tuyến đỏ

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng” Bước 1

Sơn nền móng màu vàng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến đỏ vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng” Bước 3
Tiếp tục vẽ thêm cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng” Bước 4
Vẽ hoàn thiện bông hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ phần bên trong cánh hoa, chấm bi
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Hoa Nắng” Bước 6
Phủ thêm kim tuyến như hình và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ