Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè

Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 2
Dùng màu vẽ nổi 3D hồng vẽ ly bánh
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 3
Sử dụng màu vẽ nổi 3D vàng tạo vành bánh
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 4
Sử dụng màu vẽ nổi 3D trắng, xanh dương vẽ kem
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét hồng, vàng, xanh lá chấm bi trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ