Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê

Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu tím (Hiệu Fol)
– Màu vẽ nổi 3D vàng, trắng
– Cọ vẽ nổi, top gel bóng.

CLICK xem: Cọ vẽ nổi
CLICK xem: Top gel
CLICK xem: Sơn gel

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê Bước 1

Sơn gel nền màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê Bước 2
Sử sụng cọ và bột vẽ nổi 3D màu trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê Bước 3
Sử sụng cọ và bột vẽ nổi 3D màu trắng vẽ tiếp cánh hoa và đính đá như mẫu.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê Bước 4
Sử sụng cọ và bột vẽ nổi 3D màu trắng vẽ tiếp cánh hoa nằm lên trên hạt đá.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê Bước 5
Sử sụng cọ và bột vẽ nổi 3D màu vàng thả màu lên cánh hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ Hoa Cúc 3D dựng cánh Fantasy trên hạt pha lê Bước 6
Đính đá pha lê.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ