Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí

Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ cánh hoa nhỏ bên trong
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ tiếp những cánh hoa lớp giữa
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ tiếp những cánh hoa lớp ngoài tạo đỏ nở của hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ bông hoa nhỏ bên cạnh
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ nail Hoa Hồng Đen Huyền Bí Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ họa tiết trang trí, sơn nước bóng và đính đá.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ