Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove

Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove Bước 1

Sơn bóng móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove Bước 2
Vẽ trái tim lên móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove Bước 3
Vẽ thật nhiều hình trái tim lên các móng còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove Bước 4
Riêng ngón đeo nhẫn thì vẽ hết móng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove Bước 5
Chấm bi trắng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Sweetlove Bước 6
Dậm kim tuyến bạc lên móng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ