Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương

Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn nền màu nhũ đỏ, topcoat ( hiệu Cuccio)
  • Cọ nét: màu vàng, kim tuyến vàng
  • Bột bản: màu cam đậm, màu đen

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 1

Sơn nền móng màu nhủ đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 2
Dùng cọ nét vàng vẽ hoa 10 cánh
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 3
Dùng cọ nét vàng vẽ hoa 12 cánh
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 4
Dùng cọ nét vàng 1 góc hoa cho các ngón còn lại như mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 5
Dùng màu bột cam đậm dặm phần nhụy hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 6
Dùng màu bột đen dặm tiếp lên phần nhụy hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 7
Dùng cọ nét kim tuyến vàng phủ lên phần cánh hoa và nhụy
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hướng Dương Bước 8
Rắc kim tuyến đỏ lên đầu móng
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ