Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc

Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc Bước 1

Sơn móng màu hồng nhạt

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc Bước 2
Kẻ các đường sọc ngang màu trắng ở nửa móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc Bước 3
Kẻ thêm những đường sọc màu đỏ, hồng nhạt và vàng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc Bước 4
Vẽ cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc Bước 5
Tương tự hoàn thành những cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đa Sắc Bước 6
Vẽ nhụy hoa, chấm bi trắng, sơn nước bóng và đính đá
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ