Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh

Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu: Xanh lá, trắng, sơn bóng (hiệu Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét: Trắng, kim tuyến xanh lá
  • Bột Màu vẽ cọ bản trắng
  • Chấm bi,  kim tuyến xanh…

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh Bước 1

Sơn nền móng màu xanh lá và sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa đầu tiên.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh Bước 2
Tiếp tục sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ họa tiết như mẫu.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh Bước 3
Vẽ tiếp các đường nối để tạo thành cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm các họa tiết theo mẫu.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh Bước 5
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng chấm dây bi theo mẫu.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Ngày Xanh Bước 6
Sơn nước bóng và rắc kim tuyến xanh.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ