Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung

Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu trắng sữa, nhũ hồng– Hiệu Cuccio
  • Màu sơn cọ vẽ nét: nhũ xanh lá đậm, kim tuyến xanh lá
  • Hạt pha lê trang trí

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung Bước 1

Sơn nền móng màu trắng và màu nhũ xanh lá như mẫu

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nhũ xanh lá vẽ họa tiết như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung Bước 3
Tiếp tục vẽ các ngón sơn nền trắng sữa còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến xanh lá viền chân phần nền trắng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trẻ Trung Bước 5
Dùng hạt pha lê trang trí như mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ