Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi

Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 1

Sơn đầu móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 2
Vẽ viền trắng bo móng như hình
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 3
Vẽ nét cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 4
Tiếp tục vẽ hoàn thành bông hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 5
Vẽ một bông hoa nhỏ
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 6
Vẽ nét trang trí, chấm bi và phủ nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ