Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi

Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 1

Sơn đầu móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 2
Vẽ viền trắng bo móng như hình
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 3
Vẽ nét cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 4
Tiếp tục vẽ hoàn thành bông hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 5
Vẽ một bông hoa nhỏ
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Tinh Khôi Bước 6
Vẽ nét trang trí, chấm bi và phủ nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ