Cách Vẽ Nail Đơn Sắc

Cách Vẽ Nail Đơn Sắc

Chuẩn bị dụng cụ

Nước sơn màu hồng phấn, topcoat (hiệu Cuccio)
Cọ nét màu: đen, xám

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Nail Đơn Sắc Bước 1

Sơn nền móng màu hồng phấn

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Nail Đơn Sắc Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ 2 hình tam giác nhỏ ở đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Nail Đơn Sắc Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xám vẽ hình chữ v như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Nail Đơn Sắc Bước 4
Tương tự dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ hình chữ v kế tiếp
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Nail Đơn Sắc Bước 5
Sơn nước bóng (topcoat)
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ