Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu”

Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu” Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu” Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ hình như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu” Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ hình trái tim
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu” Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ 2 chữ A
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu” Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng để viền
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Ván Bài Tình Yêu” Bước 6
Định hạt trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ