Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 2
Dùng màu vẽ nổi 3D tím và kim tuyến vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 3
Dùng màu vẽ nổi 3D tím vẽ thêm 2 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 4
Phủ kim tuyến phần trong cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 5
Tương tự dùng màu vẽ nổi 3D tím hoàn thành bông hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 6
Dùng màu vẽ nổi 3D vàng, nâu vẽ lá
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ hoa văn trăng trí và sơn nước bóng.
8
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ