Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu trắng
– Bột màu vẽ nổi 3D trắng, vàng, nâu, tím
– Cọ vẽ nổi, đá trang trí.

CLICK xem: Giá Cọ Nổi
CLICK xem: Giá Bột Nổi Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 2
Dùng màu vẽ nổi 3D tím và kim tuyến vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 3
Dùng màu vẽ nổi 3D tím vẽ thêm 2 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 4
Phủ kim tuyến phần trong cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 5
Tương tự dùng màu vẽ nổi 3D tím hoàn thành bông hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 6
Dùng màu vẽ nổi 3D vàng, nâu vẽ lá, màu trắng thả nhẹ lên viền cánh hoa.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Vàng Óng Ả Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ hoa văn trăng trí và sơn nước bóng.
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ