Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu đỏ, topcoat (Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng, xanh lá , trắng, đen

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét xanh lá vẽ một đường dày chính giữa móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ các đường ngang như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới Bước 4
Dùng màu sơn cọ ve nét trắng vẽ cánh nơ
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Ngày Mới Bước 5
Tiếp tục dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ hoàn thiện cái nơ, màu đen viền nơ, chấm bi và sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ