Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh

Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng, đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng, đen vẽ hình bông hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng, đen vẽ bông hoa khác
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 5
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng, đen vẽ chồng lên lớp 2
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 6
Tương tự vẽ hoàn thiện 2 bông hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 7
Sơn nước bóng
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 8
Đính đá pha lê
9
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Hoa Lung Linh Bước 9
Đính dây bi hạt trang trí
10
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ