Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu”

Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 1

Sơn nền móng màu xanh dương đậm

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản xanh rêu dặm móng, màu sơn cọ vẽ nét đen viền đầu móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 3
Dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh, đen vẽ cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 4
Vẽ tiếp 2 cánh hoa bên trong
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 5
Vẽ nét bo cánh hoa tạo độ búp
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 6
Vẽ thêm những cánh hoa như mẫu
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ hoa văn, màu vàng vẽ nhị hoa
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Sắc Đẹp Vĩnh Cửu” Bước 8
Sơn nước bóng
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ