Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết

Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu đỏ, top bóng
– Cọ nét màu đen, trắng
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ và đỏ ánh kim tuyến đầu móng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ các đường nét trang trí như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ Nữ Hoàng Tuyết
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ đôi cánh
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ sao trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 6
Đính hạt trang trí và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ