Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết

Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ và đỏ ánh kim tuyến đầu móng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ các đường nét trang trí như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ Nữ Hoàng Tuyết
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ đôi cánh
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ sao trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nữ Hoàng Tuyết Bước 6
Đính hạt trang trí và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ