Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu

Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu Bước 1

Sơn nền móng màu tím lợt

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu Bước 2
Dùng mút dặm đầu móng màu tím lợt
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu Bước 3
Dùng cọ bản và bột màu vẽ cọ bản hồng tím, trắng vẽ cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu Bước 4
Tiếp tục hoàn thành những cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Màu Tình Yêu Bước 5
Vẽ nhụy hoa, trang trí móng và phủ sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ