Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu

Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu Bước 1

Sử dụng mút và màu bột vẽ cọ bản vàng đậm, hồng đậm dặm chính giữa móng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu Bước 2
Tiếp tục dùng màu bột vẽ cọ bản cam, xanh lá, xanh dương dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen viền xung quanh móng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ hình chóp
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu Bước 5
Tiếp tục dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ những ô hình khối như mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lăng Kính Sắc Màu Bước 6
Phủ kim tuyến và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ