Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp

Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu đỏ, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Màu sơn cọ vẽ nét đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá.

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ nhụy
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đỏ, đen vẽ cánh hoa khác như hình.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Lan Hồ Điệp Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen, xanh lá vẽ cành. Màu vàng trang trí tâm hoa. Sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ