Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè

Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu đen, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ nét trắng
– Bột màu bản đen, xanh dương, trắng

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá cọ nét Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, xanh dương, trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, xanh dương, trắng vẽ cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, xanh dương, trắng vẽ cánh hoa lớn lớp ngoài cùng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 5
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, xanh dương, trắng vẽ hoàn thiện bông hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 7
Sử dụng cọ và bột màu vẽ cọ bản 3d đen, xanh dương, trắng vẽ cánh hoa nhỏ ở đầu móng
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Hoa Ngày Hè Bước 8
Sơn nước bóng và đính đá trang trí.
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ