Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm

Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm 2 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ hoa 5 cánh
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ thêm những cánh hoa khác.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen tước gân hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 7
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen tước gân những cánh hoa còn lại. Màu trắng vẽ học tiết trang trí.
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hương Đêm Bước 8
Sơn nước bóng.
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ