Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây

Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn cao cấp màu xanh lá (Cuccio)
  • Cọ nét: trắng, kim tuyến xanh aqua
  • Chấm bi, bột bản màu trắng
  • Cọ cắt, bột nổi màu trắng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 1

Sơn móng màu xanh lá.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 2
Vẽ chéo bằng màu trắng lên đầu móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 3
Thêm 1 đường chéo màu nhũ xanh aqua.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 4
Chấm bi trang trí.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 5
Vẽ cánh hoa hồng ở ngón đeo nhẫn.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 6
Hoàn tất 5 cánh hoa.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 7
Thêm nhiều lớp cánh cho hoa.
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Trắng Thơ Ngây Bước 8
Chấm bi trắng.
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ