Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió”

Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió”

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu hồng, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản đen, hồng, xanh lá, vàng, trắng
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 3
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen vẽ thêm 2 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen cánh hoa lượn
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 5
Tương tự vẽ tiếp tục như hình mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 6
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen vẽ lớp trong cánh hoa.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ nhụy hoa
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 8
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen vẽ cánh hoa khác như mẫu
9
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 9
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, xanh lá, vàng vẽ lá.
10
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 10
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng chấm bi, vẽ dấu chấm hỏi và sơn nước bóng.
11
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ