Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió”

Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 2
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 3
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen vẽ thêm 2 cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 4
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen cánh hoa lượn
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 5
Tương tự vẽ tiếp tục như hình mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 6
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen vẽ lớp trong cánh hoa.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ nhụy hoa
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 8
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, hồng đậm, đen vẽ cánh hoa khác như mẫu
9
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 9
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, xanh lá, vàng vẽ lá.
10
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Trong Gió” Bước 10
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng chấm bi, vẽ dấu chấm hỏi và sơn nước bóng.
11
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ