Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu

Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu

Chuẩn bị dụng cụ

– Bột màu nổi 3D trắng, tím, đỏ cam, vàng, xanh lá, đen
– Cọ vẽ nổi
– Đá

CLICK xem: Giá bột vẽ nổi 3D
CLICK xem: Giá bột vẽ nổi 3D
CLICK xem: Giá liquid
CLICK xem: Giá cọ nổi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 1

Dùng mút và màu bột tím hồng dặm đầu móng,  màu kim tuyến xanh dương dặm chân móng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 2
Dùng mút và màu bột kim tuyến xanh dương đậm dặm thêm một lớp phần chân móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 3
Dùng màu bột nổi 3D trắng, tím vẽ cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 4
Dùng màu bột nổi 3D trắng, tím vẽ thêm 3 cánh hoa.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 5
Dùng màu bột nổi 3D trắng, vàng vẽ cánh hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 6
Dùng màu bột nổi 3D trắng, vàng, xanh lá vẽ lá, màu đỏ cam vẽ nhụy, màu đen phần trong cánh hoa và lá.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Tím Ngày Thu Bước 7
Đính đá pha lê trang trí.
8
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 15 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ