Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè”

Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 1

Sơn nền móng màu hồng phấn như mẫu

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 2
Dùng cọ và bột vẽ màu hồng đậm vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 3
Tương tự hoàn thành bông hoa 5 cánh
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 4
Vẽ tiếp một bông hoa 5 cánh khác
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 5
Dùng cọ và bột vẽ màu đen vẽ phần bên trong cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 6
Dùng cọ và bột vẽ màu cam vẽ lá, màu trắng viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Nở Ngày Hè” Bước 7
Dùng cọ và bột vẽ màu vàng vẽ nhụy hoa, màu trắng vẽ hoa văn chấm bi.
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ