Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp

Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu đen, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản đen, hồng, xanh dương đậm, trắng
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 2
Sử dụng màu bột bản 3d trắng, đen, hồng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 3
Tương tự vẽ cánh hoa tiếp theo
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 4
Sử dụng màu bột bản 3d trắng, đen, hồng vẽ lớp cánh hoa trên
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 5
Sử dụng màu bột bản 3d trắng, đen, hồng, xanh vẽ chồng lên lớp cánh hoa trên
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 6
Sử dụng cọ hoa văn và màu bột bản 3d trắng viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 7
Sơn nước bóng
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Lan Hồ Điệp Bước 8
Đính đá trăng trí
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ