Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử

Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu trắng, top gel bóng
– Màu sơn cọ vẽ nét gel màu đỏ, xanh, đen.
– Đèn hơ gel.

CLICK xem: Giá Sơn gel Fol
CLICK xem: Giá Cọ nét gel Fol
CLICK xem: Giá Đèn Led hơ gel Fol
CLICK xem: Giá Top bóng gel Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử Bước 1

Sơn gel nền màu trắng và hơ qua đèn led 30s.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét gel màu đỏ vẽ hoa hồng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét gel màu xanh vẽ lá. Hơ qua đèn led 10s.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét gel màu đen vẽ cánh nụ.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét gel màu đen vẽ hoàn thiện bông hoa hồng.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Hồng Bất Tử Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét gel màu đen viền lá. Hơ qua đèn lead 10s.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ