Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào

Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu nâu nhạt (Hiệu Fol)
– Màu vẽ nổi 3D vàng da, xanh lá
– Cọ vẽ nổi, top gel bóng.

CLICK xem: Cọ vẽ nổi
CLICK xem: Top gel
CLICK xem: Sơn gel

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào Bước 1

Sơn gel nền màu nâu

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào Bước 2
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D Fol màu vàng da vẽ cánh hoa nhỏ.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào Bước 3
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D Fol màu vàng da vẽ tiếp cánh hoa như mẫu.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào Bước 4
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D Fol màu vàng da vẽ hoàn thiện bông hoa hồng.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào Bước 5
Sử dụng cọ và bột màu vẽ nổi 3D Fol màu vàng da vẽ lá và thả màu xanh lá lên bên trên.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Đóa Hồng Ngọt Ngào Bước 6
Đính hạt trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ