Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều”

Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều”

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu hồng, sơn nước bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản hồng,trắng, đỏ
– Cọ bản, cọ hoa văn

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá cọ hoa văn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 2
Dùng cọ và bột màu vẽ cọ bản hồng, trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 3
Dùng cọ và bột màu vẽ cọ bản hồng, trắng vẽ hoàn thiện bông hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 4
Dùng cọ và bột màu vẽ cọ bản hồng đậm vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 5
Dùng cọ hoa văn và bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa và lá
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 6
Dùng cọ hoa văn và bột màu vẽ cọ bản đỏ vẽ gân hoa, gân lá, màu trắng chấm bi
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail “Dáng Hoa Yêu Kiều” Bước 7
Sơn nước bóng và đính đá
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ