Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương

Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 1

Thả kim tuyến phần chân móng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 2
Sử dụng cọ nét trắng vẽ hình trái tim
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 3
Sử dụng cọ nét trắng vẽ các cánh hoa như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 4
Sử dụng cọ nét màu vàng vẽ nhụy hoa và thả màu vàng nhẹ lên cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 5
Sử dụng cọ thả màu hồng nhẹ lên cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 6
Sử dụng cọ nét màu hồng đỏ vẽ gân hoa và viền cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 7
Sử dụng cọ nét màu trắng, vàng vẽ cánh hoa khác.
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 8
Sử dụng cọ nét màu xanh vẽ lá
9
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 9
Sử dụng cọ thả màu hồng nhẹ lên cánh hoa
10
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 10
Sử dụng cọ nét màu hồng đỏ vẽ gân hoa và viền cánh hoa
11
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Yêu Thương Bước 11
Đính nhụy
12
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ