Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do

Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ thân lông vũ
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do Bước 3
Sử dụng tiếp màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ phần lông dưới
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do Bước 4
Tương tự hoàn thành chiếc lông vũ
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen chấm bi quanh móng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Cánh Chim Tự Do Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ gân chính giữa và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ