Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống”

Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống” Bước 1

Sơn nền móng màu hồng lợt. Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng và xanh dương đậm viền móng như mẫu

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống” Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản đen dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống” Bước 3
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh dương, đen vẽ cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống” Bước 4
Tương tự vẽ cánh hoa thứ 2
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống” Bước 5
Hoàn thiện bông hoa 5 cánh
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sức Sống” Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa và chấm bi trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 15 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ