Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc”

Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc” Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc” Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ như mẫu.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc” Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng vẽ họa tiết như hình.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc” Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen chấm dây bi và sơn nước bóng.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng “Sắc Vàng Tài Lộc” Bước 5
Đính đá trang trí.
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ