Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu hồng lợt, nước bóng (topcoat).
  • Màu sơn cọ vẽ nét xanh dương, hồng lợt, đen, trắng, vàng, tím
  • Bột màu vẽ cọ bản vàng, hồng lợt, tím

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương Bước 1

Sử dụng mút và bột màu vẽ cọ bản vàng, hồng lợt, tím dặm từng mảng màu lên móng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương Bước 2
Dùng màu sơn cọ vẽ nét xanh dương vẽ trái tim đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương Bước 3
Tiếp tục màu sơn cọ vẽ nét hồng lợt vẽ trái tim thứ 2
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương Bước 4
Vẽ trái tim thứ 3 màu tím
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương Bước 5
Tiếp màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ trái tim thứ 4
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Màu Yêu Thương Bước 6
Sử dụng cọ nét đen viền trái tim, vẽ các đường dây bi đen, màu sơn cọ vẽ nét trắng chấm bi và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ